Siirry suoraan sisältöön

Murske

Murske

Yleistä

Murske (KaM=Kalliomurske) tai Murske (SrM=Soramurske) on kalliosta irti räjäytettyä tai kivestä hienonnettua ja seulottua kiviainesta, joka on murskattu pieneksi ja

Murske 0-32mm

seulottu tiettyyn maksimi raekokoon. Kalliomurske on louhoskivien koneellisessa murskauksessa saatu kiviaines, jossa on myös hienoaines mukana. Kalliomurskeen väri ja lujuus vaihtelevat ottopaikasta riippuen. Tyypillisimpiä raekokoja ovat 0-16 mm, 0-32 mm, 0-56 mm ja 0-90 mm. Muitakin raekokoja on saatavilla. Murskeet jaotellaan yleisesti seuraavasti, kantavat, jakavat ja kulutuskerroksen murskeet.

Käyttö

Jakavan kerroksen murskeet, raekoot 0-56 - 0-90mm  - pihoilla ja teillä

Kantavan kerroksen murskeet, raekoot 0-30 - 0-63mm - pihoilla, teillä ja rakennusten pohjilla kantavassa kerroksessa

Kulutuskerroksen murskeet, raekoot 0-4 - 0 - 6 mm - Ohut kivituhkakerros tiivistyy hyvin kastelun ja
jyräyksen vaikutuksesta. Kivituhkaa käytetään pihojen ja puistojen käytävillä, teillä, parkkialueilla ja laatoituksen alla. Kivituhkaa soveltuu hyvin myös pelikentille, raviradoille ja hevosmaneeseille.

Kulutuskerroksen murskeet, raekoot 0 - 8 - 0-16 mm - pihoilla ja sorateillä pintakerroksena, Kam 0-16 mm asfalttimassassa ja asfalttipohjien tasausmateriaalina.

Kulkuväylissä ja teissä jakavan kerroksen murskeita käytetään tyypillisesti alimmissa tien kerroksissa jakamaan kuormitusta. Kantava kerros jäykistää ajoväylää ja jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Kulutuskerros antaa oikeanlaisen pinnan ajoväylälle ja tiivistää pinnan, jossa vesi ei pääse alempiin kerroksiin

Ominaisuudet

Murske on terävärämäistä ja murtopintaista. Soramurskeessa saattaa esiintyä sileää pintaa, mutta sekin on pääosin murtopintaista. Murskeet ovat routimattomia maa-aineksia. Mursketta on monenväristä, väri vaihtelee alueen peruskallion värin mukaan. GTK:n maankamara verkkopalvelussa tämä havainnollistuu parhaiten.

Saatavuus

Murskelaatujen saatavuus vaihtelee alueittain, mutta pääosin kaikkia laatuja on hyvin saatavilla koko Suomessa. Tilaa mursketta meiltä!